Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

Μεσιτικό Γραφείο

Πληροφορίες Σχετικά με το Μεσιτικό Γραφείο της gantas group

Εκμίσθωση Ακινήτων

Για επαγγελματικά ακίνητα

 • Η χρονική διάρκεια μισθωτηρίου είναι τα δώδεκα (12) έτη, όπως προβλέπεται από το νόμο, χωρίς να αποκλείει την έγγραφη αναφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερου αυτού .
 • Το όριο παράτασης μισθωτηρίου είναι τα τέσσερα (4) χρόνια και στη περίπτωση που ο εκμισθωτής/ιδιοκτήτης θελήσει να "σπάσει" το συμβόλαιο νωρίτερα του διαστήματος αυτού, υποχρεούται σε αποζημίωση εικοσιτεσσάρων (24) μισθίων προς τον μισθωτή/ενοικιαστή.
 • Στη περίπτωση που ο μισθωτής αποχωρήσει αυτοβούλως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση.
 • Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να διευκρινίζεται ποιος επιβαρύνεται τα τέλη χαρτοσήμου, το 3,6% καθώς επίσης το ποσοστό ετήσιας προσαύξησης της κλίμακας 2-2,6% βάση πληθωρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τέλη χαρτοσήμου εξακολουθούν να ισχύουν για επαγγελματικά ακίνητα.

 • Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς και με ακρίβεια η χρήση του μισθίου και ο μισθωτής οφείλει να περιορίζεται στις δραστηριότητες που αναφέρεται τόσο στο μισθωτήριο όσο και στο καταστατικό της επιχείρησής του/της.
 • Συμβουλευτείτε τον μεσιτικό σας σύμβουλο για τη διερεύνηση φερεγγυότητας του μισθωτή, κατά το μέτρο του δυνατού.
 • Στο συμβόλαιο πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση -μερική ή ολική- και στη περίπτωση που είναι επιτρεπτή πρέπει να παρέχετε τη γραπτή άδεια στον μισθωτή.
 • Φροντίστε να καταθέσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σε δύο (2) πρωτότυπα και ένα (1) τρίτο αναλογεί στον μισθωτή/ενοικιαστή.

Για αστικά ακίνητα

 • Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι τα τρία (3) έτη. Σε περίπτωση που θελήσετε να παραταθεί/ανανεωθεί ο χρόνος μίσθωσης άνω των 3 ετών, πρέπει να συμφωνηθεί εγγράφως, ή με όποιο άλλο τρόπο συναποφασιστεί
 • Ως εγγύηση στα νεόδμητα ακίνητα είθισται τα δύο (2) μισθώματα/ενοίκια και στα παλαιότερα ακίνητα, ένα (1) μίσθωμα/ενοίκιο
 • Στο συμβόλαιο πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση -μερική ή ολική- και στη περίπτωση που είναι επιτρεπτή, πρέπει να παρέχετε τη γραπτή άδεια στον μισθωτή
 • Στο συμβόλαιο πρέπει να διευκρινίζεται ποιος επιβαρύνεται τα τέλη χαρτοσήμου 3,6%, στη περίπτωση που αυτό ισχύει από το νόμο
 • Να διευκρινίζεται το ποσοστό ετήσιας προσαύξησης, η οποία υπολογίζεται βάση πληθωρισμού και κυμαίνεται μεταξύ 2-2,6%
 • Τα κοινόχρηστα βαρύνουν τον μισθωτή καθώς επίσης υποχρεούται να γνωρίζει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας και να τους ακολουθεί
 • Σε περίπτωση που θέλετε να μεταβείτε σε επαγγελματική μίσθωση ακινήτου -που μέχρι τώρα χαρακτηριζόταν ως "αστικό"- θα πρέπει να τροποποιήσετε το καταστατικό οικοδομής και, σε περίπτωση απουσίας/έλλειψης αυτού, να έχετε τη γραπτή έγκριση κατά 51% το ελάχιστο, των υπόλοιπων συν-ιδιοκτητών
 • Φροντίστε να καταθέσετε το μισθωτήριο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σε δύο (2) πρωτότυπα και ένα (1) τρίτο αναλογεί στον μισθωτή/ενοικιαστή
 • Η αμοιβή του μεσιτικού σας συμβούλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) εφάπαξ μίσθωμα στο οποίο υπολογίζεται το 19% του Φ.Π.Α. επιπρόσθετα. Η περίπτωση αυτής της αμοιβής ισχύει εφόσον το ακίνητο μισθώθηκε με ενέργειες και πελάτη του μεσιτικού συμβούλου. Ο άνω όρος ισχύει και για τα ακίνητα επαγγελματικής χρήσης.

 Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Θέρμη και γενικότερα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια, στους τομείς των κτηματομεσιτικών, των ασφαλίσεων και της έκδοσης κοινοχρήστων .