Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

Μεσιτικό Γραφείο

Πληροφορίες Σχετικά με το Μεσιτικό Γραφείο της gantas group

Λοιπες Πληροφοριες

 Έξοδα Αγοράς / Πώλησης Ακινήτου

Έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε στην πώληση ή την αγορά ενός ακινήτου;
Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τις χρηματικές υποχρεώσεις που έχετε σε μια διαδικασία αγοροπωλησίας.

Δικηγόρος

Η παρουσία ειδικευμένου δικηγόρου σας είναι επιβεβλημένη σε κάθε συναλλαγή ακινήτου. Κάθε Δικηγόρος όπως και κάθε επαγγελματίας ειδικεύεται σε κάποιο είδος υποθέσεων που χειρίζεται, γι’ αυτό τόσο για το συμφέρον το δικό σας όσο και για την αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας το κριτήριο επιλογής δικηγόρου πρέπει να είναι εκτός από την σχέση εμπιστοσύνης , η ειδίκευση του του στο αντικείμενο που θα του ανατεθεί.
Για αγοροπωλησίες άνω των 29.347 ευρώ είναι απαραίτητη η παράσταση των δικηγόρων πωλητή και αγοραστή. Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή στο κάθε συμβαλλόμενο ανέρχεται σε 1% για τα πρώτα 44.020 ευρώ και σε 0,5 %για ποσό έως 1.467.351 ευρώ. αγοραστής επιβαρύνεται και με την αμοιβή του δικηγόρου του για τον έλεγχο των τίτλων .Οι αμοιβές των δικηγόρων μπορούν να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω ανάλογα με την περίπτωση.
Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι η σχέση με τον δικηγόρο σας είναι βασισμένη στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία και ότι μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα σας με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συμβολαιογράφος
Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός. Διορίζεται μόνιμα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και καθήκοντά του είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Τα συμβολαιογραφικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται σε 1,20% της αξίας του συμβολαίου πλέον 130 €. Στο ποσό που προκύπτει, αναλογεί 9% στο Ταμείο Νομικών, 6% στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, και 85% στην αμοιβή του συμβολαιογράφου. Τα αντίγραφα χρεώνονται επιπλέον 9,27 €.
Ο ρόλος εξειδικευμένου συμβολαιογράφου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αυτή καθ' αυτή νομιμότητα της διατύπωσης της κάθε συμφωνίας στα επίσημα συμβόλαια.

Υποθηκοφυλακείο
Τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο υποθηκοφυλακείου τα οποία ανέρχονται σε 4,75 τοις χιλίοις επί της αξίας του συμβολαίου και επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Μεσίτης
Ο Μεσίτης εισπράττει ως αμοιβή - προμήθεια ένα ποσοστό 2%, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής τιμής που μεταβιβάστηκε το ακίνητο. Σε ακίνητα πολύ μεγάλης αξίας είναι δυνατό να συμφωνηθεί έκπτωση επί της αμοιβής αυτής.
Οι Μεσίτες εισπράττουν την προμήθειά τους μόνο όταν η υπόθεση που ανέλαβαν φθάσει στο συμβολαιογράφο. Δεν πρέπει να προκαταβάλλονται αμοιβές χωρίς λόγο, απλά και μόνον γιατί υπογράφηκε εντολή μεσιτείας, με κάποιον Μεσίτη.

 Δικαιολογητικά Αγοραπωλησιών

Θέλετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε ένα ακίνητο;
Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τα έγγραφα που απαιτούνται για την αγορά ή την πώληση ενός ακινήτου.

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

α) Φωτοτυπία ταυτότητας.
β) Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο συμβολαιογράφος.
γ) Ε9 εάν έχετε άλλα ακίνητα για την εφορία.


Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

Δ.Ο.Υ.:
•Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, θεωρημένη από τη ΔΟΥ, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
Α) Το ακίνητο έχει συμπεριληφθεί στον Έντυπο Ε9 και,
Β) Ότι ο πωλητής δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ή
Γ) Πιστοποιητικό ότι ο πωλητής έχει υποβάλει την δήλωση για τη περίπτωση που είναι υπόχρεος/η
Δ) Πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ. ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο απέφερε στον πωλητή εισοδήματα κατά τη τελευταία διετία και ότι, τα εισοδήματα αυτά "φαίνονται" στη δήλωση εισοδήματός του, στην περίπτωση όπου το ακίνητο ήταν μισθωμένο

ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
•Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)
•Πιστοποιητικό από τον Δήμο ή τη Κοινότητα ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όταν πρόκειται για μεταβιβαζόμενο οικόπεδο με/ή άνευ κτίσματος και το οποίο είναι ενταγμένο στο σχέδιο πόλης
ΝΟΜΑΡΧΙΑ:
•Άδεια του Νομάρχη, όταν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως "παραμεθόρια"

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:
•Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου
•Στη περίπτωση όπου το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο:
Α)Μία βεβαίωση από το Εθνικό Κτηματολόγιο ότι το ακίνητο έχει εγγραφεί στα αρχεία εμπρόθεσμα, ή
Β)Το κτηματογραφικό απόσπασμα

ΠΩΛΗΤΗΣ:
• Τίτλοι Ιδιοκτησίας του ακινήτου (Συμβόλαιο Αγοράς ή Αποδοχή Κληρονομιάς)
•Υπεύθυνη δήλωση προς τη Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναφέρεται ότι το ακίνητο δεν του/της έχει αποφέρει καθόλου εισοδήματα τα τελευταία πέντε (5) έτη, στην περίπτωση μόνο κατά την οποία το ακίνητο δεν υπήρξε μισθωμένο

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ:
•Για διευκρινίσεις κατά περίπτωση, συμβουλευτείτε τον συμβολαιογράφο σας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Συμβολαίου Μεταβίβασης

 Νομική Κάλυψη και Προστασία

Όλες οι συναλλαγές ακίνητης περιουσίας υπάγονται σε ένα καθιερωμένο νομικό πλαίσιο. Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους και έμπιστους Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα απαντήσουν με σαφήνεια και ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τις συναλλαγές σας. Στην αγοραπωλησία και αντιπαροχή ακινήτων η παρουσία δικηγόρων και συμβολαιογράφου είναι κατοχυρωμένη από το Νόμο ως υποχρεωτική. Για το λόγο αυτό μπορούμε να Σας προτείνουμε πλήρη νομική κάλυψη και προστασία από δικηγόρους και συμβολαιογράφους με πολυετή πείρα στο χώρο των ακινήτων, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας τις συναλλαγές Σας, όπως λέμε, χωρίς φόβο και πάθος, υπερασπιζόμενοι πάντα αντικειμενικά τα συμφέροντα αμφοτέρων πλευρών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητάς τους, καθώς και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου από τα Βιβλία Μερίδων. Ο έλεγχος καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών. Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν "βάρη" (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις, κλπ.) Επίσης, διερευνάται η πιθανή διεκδίκηση του ακινήτου από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο.
Αν το ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του ιδιοκτήτη από κληρονομιά, γίνεται έλεγχος στην ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό κληρονομιτηρίου και το πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης και μη ακύρωσης του ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν είχε εκδοθεί κληρονομητήριο, από τον αντίστοιχο Δήμο η Κοινότητα ζητούνται πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών. Επίσης, ζητούνται πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό μη αμφισβητήσεων του κληρονομικού δικαιώματος και πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομιάς.
Όταν ο πωλητής του ακινήτου έχει εμπορική δραστηριότητα, πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως, ή αν έχει υποβάλει αίτηση πτωχεύσεως ή αν η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: είναι υποχρεωτική από το Νόμο και κοστίζει περίπου 1,5% επί της αναγραφόμενης στον συμβόλαιο αγοραπωλησίας τιμής του ακινήτου. Ο κάθε συμβαλλόμενος πληρώνει ξεχωριστά την παράσταση του δικηγόρου του.

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ: τα έξοδα αυτά υπολογίζονται στο 1,5% περίπου επί της τιμής του ακινήτου, που αναγράφεται στα συμβόλαια.
Επίσης, υπάρχει επιβάρυνση για τα χαρτόσημα, τα έξοδα υπέρ τρίτων και έξοδα υποθηκοφυλακείου, τα οποία ανέρχονται περίπου στο 0,45% επί της αναγραφόμενης στα συμβόλαια τιμής του ακινήτου.

 Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Θέρμη και γενικότερα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια, στους τομείς των κτηματομεσιτικών, των ασφαλίσεων και της έκδοσης κοινοχρήστων .